سری مقاله فرشید عبداله پور

پهلوانان نمی‌میرند | زندگی‌نامه ویل رایت

توسط فرشید عبدالله پور در ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ , ۱۸:۰۰ ۱۰

خاص بودن را تجربه کن. بزرگ باش. طور دیگری زندگی را تجربه کن. محدود نباش. دوراندیش باش. ریسک‌پذیر باش. جسور باش. از تنهایی نترس. از بی‌پولی هراس نداشته باش. به‌سوی جلو حرک...

پهلوانان نمی‌میرند | زندگی‌نامه جوکر

توسط فرشید عبدالله پور در ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ , ۱۸:۰۰ ۲۰

|بازگشتم تا باری دیگر مهمان دیدگان پر مهر و ذهن زیبای شما گیمران عزیز باشم. بازگشتم با شانزده مقاله از سری مقاله جدید پهلوانان نمی‌میرند. زندگی‌نامه شانزده نفر از محبوب ه...