سری خدای جنگ

کانسپت آرت های عنوان خدای جنگ منتشر شد

توسط رضا چراغی وش در ۱۸ آذر ۱۳۹۳ , ۲۲:۳۰ ۳۷

همه ما با سری خدای جنگ به خوبی آشنا هستیم و از هر کسی سوال کنید که این عنوان را دیده ای یا تجربه کرده ای قطعا جواب نه نخواهید شنید. شخصیت اصلی این سری کریتوس نیز یکی از ب...