سریال Stranger Things

باقی مانده‌ی خاطره‌انگیز یک دوچرخه | یادداشتی بر سریال Stranger Things

توسط رضا قرالو در ۲۷ مهر ۱۳۹۵ , ۱۴:۰۰ ۲

توجه: این متن، یک نقد نیست و  ساختاربندی رایج نقدهای سینمایی را هم ندارد و صرفا یادداشتی است برای اظهار شیفتگی به یک دوران و حسی ناب. نوجوانی سن هیجان انگیزی است؛ از طرفی...