زندگینامه جان سوپ مکتاویش

پهلوانان نمی‌میرند | زندگی‌نامه جان سوپ مک‌تاویش

توسط فرشید عبدالله پور در ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ , ۱۸:۰۰ ۳۳

سوپ مک‌تاویشی را می‌شناختم که در جنگ با منافقین خیلی سال پیش حضور داشت. ایشان خاطره‌ای از دوران جنگ به ذهنش رسید. ناگهان بغض کوچکی در گلویش حلقه بست و چند لحظه‌ای مکث کرد...