رضا حاج‌محمدی

نگاهی به فصل دوم از سریال «مرده‌ی متحرک»؛ هنوز هم زندگی‌ای این اطراف هست…

توسط رضا حاج‌محمدی در ۶ اسفند ۱۳۹۱ , ۱۳:۱۳ ۴۲

از خواب عمیقی که بلند شد, جای گلوله‌اش درد می‌کرد. به هر زحمتی بود از تخت پایین آمد و خود را به راهروی بیمارستان رساند. همه چیز به هم ریخته بود… همه چیز! از فرط خست...