رزولیشن Project Cars بر روی PS4 از XBOX ONE بیشتر است