دموی ندای وظیفه: جنگ آوری بی نهایت

ممکن است یک دموی بتا برای «ندای وظیفه: جنگ آوری بی نهایت» منتشر شود

توسط بهزاد ناصرفلاح در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ , ۱۵:۳۰ ۱

ممکن است یک دموی بتا برای «ندای وظیفه: جنگ آوری بی نهایت» منتشر شود. این دمو برای کسانی در دسترس خواهد بود که بازی جنگ آوری بی نهایت را پیش خرید کرده باشند. در ادامه با د...