بنیاد PEGI

بنیاد PEGI برچسب جدیدی به کپی بازی‌ها برای هشدار به پرداخت‌های درو‌ن‌درنامه‌ای اضافه می‌کند

توسط افراسیاب در ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ , ۱۵:۴۰ ۰

بنیاد اروپایی اطلاعات بازی‌ها یا بنیاد PEGI برچسب جدیدی به بسته بازی‌ها اضافه می‌کند تا مشتریان را از وجود پرداخت‌های درو‌ن‌برنامه‌ای در آن بازی‌ها آگاه کند. در ادامه با ...