برنده قرعه کشی

برنده قرعه کشی Call of Duty Advanced Warfare

توسط Ali Fakhar در ۱۶ مهر ۱۳۹۳ , ۱۲:۵۲ ۳۶

ابتدا بابت یک روز تاخیر در انجام قرعه کشی پوزش می طلبیم. دومین قرعه کشی بزرگ دنیای بازی هم انجام شد که در ادامه می توانید مراحل قرعه کشی را مشاهده کنید. مجموع تعداد کاربر...

برنده قرعه کشی Razer Electra

توسط Ali Fakhar در ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ , ۲۳:۱۳ ۷۱

طبق وعده داده شده، قرعه کشی کاربران ویژه و اعضای تحریریه سایت انجام شد. این قرعه کشی توسط برنامه The Hat انجام شد که یکی از برنامه های رایج قرعه کشی به حساب می آید که تصا...