بخش چند نفره

بخش چند نفره«جنگاوری پیشرفته»رونمایی شد

توسط نام کاربری درست انتخاب کنید! در ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ , ۱۱:۲۴ ۶۱

بخش چندنفره «جنگاوری پیشرفته» رونمایی شد و مقداری اطلاعات ترجمه شده حاضر کرده ایم تا شما را از آخرین جزییات این بخش از بازی قرار دهد. *از گلن اسکوفیلد درباره شباهت بخش چن...