بتمن؛ یک خفاش به تمام عیار یا یک ابرقهرمان متظاهر؟

بتمن؛ یک خفاش به تمام عیار یا فقط یک ابرقهرمانِ شب؟

توسط علی‌رضا قاسمیان مقدم در ۵ مرداد ۱۳۹۴ , ۱۲:۰۰ ۶۵

بتمن! اصلاً تابه‌حال با خود فکر کرده‌اید که آن واژه‌ی بت یا خفاش در ابتدای بتمن چه می‌کند؟ ابرقهرمان شب به چه اندازه به بنیاد خود؛ یعنی همین خفاش‌ها پایبند بوده و شبیه آن...