بتای ندای وظیفه: جنگ آوری بی نهایت

ممکن است یک دموی بتا برای «ندای وظیفه: جنگ آوری بی نهایت» منتشر شود

توسط بهزاد ناصرفلاح در 15 اردیبهشت 1395 , 15:30 ۱

ممکن است یک دموی بتا برای «ندای وظیفه: جنگ آوری بی نهایت» منتشر شود. این دمو برای کسانی در دسترس خواهد بود که بازی جنگ آوری بی نهایت را پیش خرید کرده باشند. در ادامه با د...