باندل چرخ های جنگ 4

با خرید باندل «چرخ‌های جنگ ۴: نسخه نهایی»، چهار روز زودتر این بازی را انجام دهید

توسط بهزاد ناصرفلاح در 7 اردیبهشت 1395 , 14:30 ۰

با خرید باندل «چرخ‌های جنگ ۴: نسخه نهایی»، چهار روز زودتر این بازی را انجام دهید. این باندل شامل سیزن پس بازی، موارد اضافی دیگر و همچنین امکان انجام چرخ‌های جنگ ۴، چهار ر...