بازدید ندای وظیفه: جنگ آوری بی نهایت

تریلر «ندای وظیفه: جنگ آوری بی نهایت» در بین ده ویدیو، با بیشتری دیس لایک در یوتیوب قرار گرفت

توسط بهزاد ناصرفلاح در 20 اردیبهشت 1395 , 16:00 ۵

تریلر «ندای وظیفه: جنگ آوری بی نهایت» در بین ده ویدیو، با بیشتری دیس لایک در یوتیوب قرار گرفت. این ویدیو پس از انتشار ۱۴ میلیون بار دیده شد و از این بین تعداد بسیار زیادی...