بازاریابی

بازاریابی معکوس| ۴۰۴

توسط علیرضا رنجبر در 6 آبان 1393 , 20:19 ۳۸

بدون شک بازاریابی یکی از اصلی‌ترین ارکان هر تجارتی است. اما همان قدر که بازاریابی می‌تواند موجب موفقیت یک محصول شود می‌تواند یک شکست بزرگ را طراحی کند. این مساله بسیار حی...

بازاریابی معکوس | یاتاقان!

توسط علیرضا رنجبر در 19 مهر 1393 , 20:00 ۶۸

بدون شک بازاریابی یکی از اصلی‌ترین ارکان هر تجارتی است. اما همان قدر که بازاریابی می‌تواند موجب موفقیت یک محصول شود می‌تواند یک شکست بزرگ را طراحی کند. این مساله بسیار حی...