اولین نگاه به آنچارتد 4

کهکشانی ها | سیاره دهم

توسط فرشید عبدالله پور در 18 مرداد 1394 , 22:12 ۲۵

شما را به دیدن و خواندن آخرین قسمت از سری مقاله کهکشانی ها میهمان میکنم, در این بین اگر سخنی حرفی چیزی بود که خاطر شما را آزرد من صمیمانه دست شما را میفشارم و از شما پوزش...