انتقال سیو

استفاده از فایل ذخیره‌ی «سایه‌ی موردور» در «سرزمین میانه: سایه جنگ»

توسط Alireza در 20 اسفند 1395 , 17:08 ۰

مشاهده کردیم که سیستم رقبا چقدر در عنوان سرزمین میانه: سایه جنگ گسترش یافته، سوالاتی تحت این عنوان مطرح شده: آیا دشمنان‌مان در سایه‌ی موردور نقشی در داستان بازی جدید ایفا...