امار فرو شکاپیتان آمریکا جنگ داخلی

«کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» پنجمین فیلم پرفروش در روز اول اکران شد

توسط بهزاد ناصرفلاح در 20 اردیبهشت 1395 , 13:00 ۲

«کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» پنجمین فیلم پرفروش در روز اول اکران شد. این فیلم با فروشی که چندان هم دور از انتظار نبود توانست، علاوه بر شکستن رکورد فیلم «مرد آهنی ۳» به پنج...