افسانه زلدا جدید

با وجود یک صدا پیشه در بازی جدید «افسانه زلدا» لینک همچنان صحبت نمی‌کند!

توسط بهزاد ناصرفلاح در 2 تیر 1395 , 11:00 ۱

یکی از خصوصیات بازی‌های «زلدا» صحبت نکردن شخصیت اصلی بازی است، حالا به گفته تهیه کننده بازی، با وجود یک صدا پیشه در بازی جدید «افسانه زلدا» لینک همچنان صحبت نمی‌کند! در ا...