اطلاعات جدید Captain America: Civil War

تصاویر جدید از پشت صحنه فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» منتشر شد

توسط بهزاد ناصرفلاح در 12 اسفند 1394 , 17:00 ۴

تصاویر جدید از پشت صحنه فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» منتشر شد. این فیلم امسال بر پرده سینما قرار خواهد گرفت، و در آن شاهد نبرد میان کاپیتان آمریکا و مرد آهنی خواهیم ب...