اسپلیت اسکرین چرخ های جنگ 4

قابلیت اسپلیت اسکرین در «چرخ‌های جنگ ۴» خرج دارد!

توسط بهزاد ناصرفلاح در 19 فروردین 1395 , 15:00 ۲

قابلیت اسپلیت اسکرین در «چرخ‌های جنگ ۴» خرج دارد! قطعاً یکی از ویژگی‌های بازی‌های چرخ‌های جنگ، قابلیت اسپلیت اسکرین است که از زمان انتشار نسخه اصلی در سال ۲۰۰۷ بر روی اکس...