استاروارس بتلفرانت

Star Wars Battlefront: هیچ خبری از تقسیم صفحه برای بازی در رایانه‌های‌شخصی نخواهد بود!

توسط علی‌رضا قاسمیان مقدم در 23 تیر 1394 , 20:34 ۵

یکی از بهترین راه‌ها برای کسب اطلاعات درباره‌ی بازی از طریق پرسیدن سؤال از خود سازندگان در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و یا ارسال ایمیل می‌باشد. حال چند طرفدار از دایس در...