ارکین پلیز

دی‌حامی | گیم‌پلی حالت داستانی بتلفید ۱ با «ارکین‌پلیز»

توسط دنیای بازی در 16 آبان 1395 , 12:00 ۱

احتمالا تا امروز فرصت تجربه‌ی نسخه‌ی تازه‌ی بتلفیلد را داشته اید اما به هر شکل همراهی با ارکین‌پلیز را در حالت داستانی این عنوان ارزشمند از دست ندهید: [aparat] https://ww...