اختلاف های کوجیما و کونامی

چرا کوجیما و کونامی هیچ یک جایزه DICE را برای متال گیر قبول نکردند؟

توسط بهزاد ناصرفلاح در 5 اسفند 1394 , 17:00 ۴

چرا کوجیما و کونامی هیچ یک جایزه DICE را برای متال گیر قبول نکردند؟ این سؤالی بود که در ذهن بسیاری از کسانی که پیگیر اخبار این مراسم بودند، نقش بست. در ادامه با دنیای باز...