آیا احتمال دارد که Lords Of The Fallen در ژاپن به صورت انحصاری PS4 عرضه شود؟