آکلیس ریفت

از هزینه حمل و نقل «آکلیس ریفت» به دلیل کمبود محصول صرف نظر شد

توسط محمدرضا هزاوه در ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ , ۲۳:۰۰ ۱

فروش مدل مصرف کننده «آکیلس ریفت» از دوهفته پیش آغاز شده، امّا همه  آن افرادی که در تاریخ ۲۸مارچ پول پرداخت کرده‌ بودند، می‌توانند بسته خود را دریافت کنند. با توجه به ایمی...