آنچارتد ۴: پایان یک دزد

پایان یک زیبایی | نقدی بر عنوان Uncharted 4: A Thief’s End

توسط نیما امامی در 29 اردیبهشت 1395 , 12:13 ۳۸

از زمانی که بازی به دستم رسید تا وقتی که آن را شروع کنم هیجان وجودم را فرا گرفته بود؛ نمی‌دانستم آنچارتدی که قرار است شروع کنم می‌تواند جوابگوی باری باشد که در ذهنم برای‌...