نقشه نهایی Total War: Rome IIمنتشر شد
توسط Behdad در ۲۲ تیر ۱۳۹۲

نقشش بزرگه بی شک عنوان موفقی خواهد بود بودن حکومت های ایرانی هم به هیجان بازی خیلی اضافه کرده

موردی پیدا نشد.