ندای کنسول خسته: قسمت دوم
توسط Ex-Bozqurd در ۰۲ تیر ۱۳۹۲

الان موهای تنم اینطوری شده ||||||||||||||||||||| خدا ازت نگذره، بغض گلوم رو گرفت ... :sad: خاطره ها ...... چقدر با برادرم سر اون چاقه تو کابوی دعوا می کردیم

ندای کنسول خسته: قسمت اول
توسط Ex-Bozqurd در ۰۲ تیر ۱۳۹۲

وای اونقدر عاشق این اسطوره ها بودم که باور نمی کنین، صبح زود پا میشدم و زود روشن می کردم و بازی می کردم. ای روزگار .....

موردی پیدا نشد.