دیوید کیج:صنعت گیم بدون ایده های جدید خواهد مرد
توسط RST IS THE BIGEST در ۱۷ تیر ۱۳۹۱

دوستان واقعا متاسفم که اجازه داده میشه که افرادی عین it هم بیان راجع به شاهکاری عین heavy rain یه همچین نظر احمقانه و مسخره ای بدن.یعنی جدا از بازی هوی رین دکمه زنیشو دیدی شما؟ داستان بازی فوق العاده بود و معتقدم تو صنعت بازی سازی داستان دیگه به خوبی هوی رین نمیاد بعد این آقا میاد به راحتی دیوید کیجو میبره زیر سوال.به نظر من شما با این روحیاتت برو سوپر ماریو بازی کن چون درک شاهکاری عین هوی رین یه ذره سخته برات

موردی پیدا نشد.