نقد بازی Left Alive
توسط رضا قرالو در ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

ممنون تشرف آوردید. خرما بفرمائید!

نقد بازی Left Alive
توسط رضا قرالو در ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

جای شکر برای هیچ چیز این بازی باقی نیست!