ادامه انتشار بین المللی گرشاسپ
توسط Resident Evil در ۰۸ تیر ۱۳۹۰

گرشاسپ فرزندی با چند پددر ومادر: رسانا افزار شریف JUST A GAME Lace mamba global . . . نگران نباشید جاهای خالی هم به احتمل زیاد در آینده پر خواهند شد! چه می شود گفت. متاسفم...!

هت تریک خوابید
توسط Resident Evil در ۰۶ تیر ۱۳۹۰

فردا اگر دیدید دی بازی هم هک شد تعجب نکنید.

موردی پیدا نشد.