فراخوان و معرفی تیم تحریریه‌ سایت دنیای بازی
توسط Ronin در ۱۴ شهریور ۱۳۹۳

بنده خدا آقای عبدالله پور,دیگه چی کار باید می کردنند؟ هر چند وقت یکبار تو اوضاع آشوب سایت تو یه فاصله زمانی چندتا متن درست و حسابی تو سایت قرار میدانند,مثل تعدادی از بچه های نویسنده یه بار علمی اضافه می کردند.حضور دائمی که فقط اصل نیست.

موردی پیدا نشد.