اولین تریلر مکس پین۳
توسط pejman_shady در ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

کاوه جان منم گیر کردم اونجارو کاوه کم اوردم اون احمق و کوشتم همشونو کشتم :lol: چه حالی داد اما بدتر گیر کردم ولی اگه ی راهی پیدا کنم که سیکریوتی 2 رو باز کنم همچی حل میشه :roll:

اولین تریلر مکس پین۳
توسط pejman_shady در ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

کاوه جان منم گیر کردم اونجارو کاوه کم اوردم اون احمق و کوشتم همشونو کشتم :lol: چه حالی داد اما بدتر گیر کردم ولی اگه ی راهی پیدا کنم که سیکریوی 2 رو باز کنم همچی حل میشه

اولین تریلر مکس پین۳
توسط pejman_shady در ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

کاوه جان منم گیر کردم اونجارو کاوه کم اوردم اون احمق و کوشتم همشونو کشتم :lol: چه حالی داد اما بدتر گیر کردم ولی اگه ی راهی پیدا کنم که سیکریوی 2 رو باز کنم همچی حل میشه

موردی پیدا نشد.