بحث هفته: چشم به راه کدام بازی هستید؟
توسط old school در ۱۵ آذر ۱۳۹۳

-blood born :15: :15: :15: :15: :15: :15: :15: -به دلیل اعتیاد شدید به سری ارواح -ما کی هستیم که از ایشون انتظار داشته باشیم ، باید ببینیم ایشون چه انتظاری از ما دارند. -اگه آخرین شماره نباشه که چه بهتر اما اگه بود هم غمی نیست ، میشینیم یه چند هزار ساعت دیگه دارک سولز میزنیم. خدایا خودت همه مریضا رو شفا بده.

موردی پیدا نشد.