قفل DRM از نوع Denuvo هک شد
توسط محمد رنجبر در ۱۲ آذر ۱۳۹۳

:pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: :pc: Just

موردی پیدا نشد.