وقتی موسیقی متن بازی دلیل خودکشی کودکان است!
توسط محمد احمدی در ۰۷ بهمن ۱۳۹۴

البته من تو مقاله ای که دو سال پیش تو kotaku خوندم مشخص شد که بچه هایی که خودکشی کردن در مراحل اولیه بازی بودن و امکان نداشته تونسته باشن به این مرحله برسن ولی پلیس در آخر دلایل خودکشی رو به این بازی نسبت داده بود. لینک مقاله تو kotaku : http://kotaku.com/pokemons-creepy-lavender-town-myth-explained-1651851621