برندگان مراسم Spike VGX 2013: «سرقت بزرگ اتومبیل ۵» بازی سال شد
توسط MGS در ۱۷ آذر ۱۳۹۲

خدایا بهترین soundtrack شده gta v . اقا اینها دیوانه ان به خدا توی این 4 تا کاندید کمترین شانس رو gtv داشت (منظورم soundtrack هست ) بهترین بازی سال رو از نظر من اخرین ما باید میشد . gta v جز پست رفت نسبت به شماره ی قبل چیزه جدیدی نداشت

لیست نمرات ۶ Gran Turismo منتشر شد(پست به روز شد)
توسط MGS در ۱۵ آذر ۱۳۹۲

EMG: GT6 75 FORZA 65 videogamer: gt6 60 forza 90 The Escapist: gt6 80 forza70 3djuegos: gt6 8.5 forza 90 Polygon: gt6 90 forza 90 ign: gt6 8 forza 8.8 Everyeye.it: gt6 8.8 forza 8.3 GamesRadar: gt6 90 Eurogamer: gt6 90 forza 70 forza 80 The Escapist: gt6 80 forza 70 Eurogamer Italy: gt6 80 forza 90 Eurogamer: gt6

موردی پیدا نشد.