لیست ۱۰۰ شوتر برتر تمام تاریخ از نظر IGN
توسط مهرداد محبی در ۳۰ شهریور ۱۳۹۲

ببخشیدا !عذر میخوام! ولی IGN گ.ه خورد با قاشق چای خوری x-( x-( x-( x-( x-( x-( آخه این رتبه است که به Crysis و Far Cry و Bttlefield و Bioshockداده؟ dishonored کو؟؟؟؟؟؟؟ :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

موردی پیدا نشد.