کنسول NES سی ساله شد
توسط loglong در ۲۷ مهر ۱۳۹۴

بعد از اتاری دومین کنسولی که داشتم همین بودیادش بخیر

موردی پیدا نشد.