بررسی شخصیت های بازی Street Fighter-قسمت اول
توسط last fighter در ۲۴ شهریور ۱۳۹۱

دوستان اگر بلد نیستید فن بزنید نگید بی خود. 7 تا فن اصلی داره که مهمترین اون اینه دو بار با سرعت تمام در جهت عقربه های چرخیده و l1 رو که ترکیب مشت قوی و ضعیف با هم بزنید تا یارو نابود شه همین.

بررسی شخصیت های بازی Street Fighter-قسمت اول
توسط last fighter در ۲۴ شهریور ۱۳۹۱

زانگیف یک فن داره دور خودش میچرخه اگر اون فن رو پشت سر هم بزنی یارو گیج میشه بعد قدرت ویژه رو روش میزنی و بدبخت میترکه. خیلی قویه.

بررسی شخصیت های بازی Street Fighter-قسمت اول
توسط last fighter در ۲۴ شهریور ۱۳۹۱

کسی که این مقاله رو نوشت دمش گرم. به این بازی داشت ظلم میشد. خوب شد که شخصیت ها معرفی شدن چراryu رو اول نزدی؟ خیلی محبوبه. خیلی تکنیکی و تو ژاپن خیلی طرفدار داره.

موردی پیدا نشد.