نگاهی گذرا به بازی های نیمه دوم ماه می
توسط Gamefa در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

درسته ولی وقتی یک روز زودتر تو یک سایت منتشر شده زیاد جالب نیست تو سایت دیگه منتشر بشه با یک جستجوی ساده توی گوگل میشد فهمید به هر حال زیاد مهم نیست

موردی پیدا نشد.