Rage را ارزان بخرید
توسط سرنـتیـپـیتی در ۱۶ دی ۱۳۹۰

شتابیدیم شتابیدیم :-x چی میخواستی بشه فقط یک اسپم گنده گنده خواستی بدی :-x واسه اینه که کامپیوتره نمیتونه اسپمو بتمنو سونیکو تورو و ... همه رو با هم جواب بده ... خوب قطعاً هنگ می کنه دیگه :-?

Rage را ارزان بخرید
توسط سرنـتیـپـیتی در ۱۶ دی ۱۳۹۰

...... نگا نگا ! دو روز نبودم چه کاربرایی پیدا شدن پ بقیه کوشن ؟ :-x

دموی قابل بازی Resident Evil : Revelations
توسط سرنـتیـپـیتی در ۱۶ دی ۱۳۹۰

رزیدنت ایول برای روحیه تو خوب نیس جیگر :wink: :roll: بشین سرنتیپیتی نگا كن تا روحیه ات لطمه نبینه :mrgreen:

موردی پیدا نشد.