و اما گروه‌های جدید …!
توسط IIX در ۱۱ آبان ۱۳۹۲

قسمتی که گروه ها رو نشون میده باید اصلاح بشه و فقط لگو گروه ها دیده بشه اینطوری خیلی بهتره و همه گروه ها دیده میشه