شبی در دنیای رزیدنت اویل
توسط Chris Redfield در ۲۵ شهریور ۱۳۹۲

ببینم کپکام یادشه رزیدنت ایولهای قدیمی چگونه اند یادش نیست که چگونه رزیدنت بسازه،شیش واقعن مضخرف بود هفت از شیش مضخرفتر خواهد شد :-x

موردی پیدا نشد.