نگاهی به تصاویر هنری زیبای Dragon Age: Inquisition
توسط حسین آذرکیش در ۲۷ آبان ۱۳۹۳

نسبت به قیمتش خیلی کارت خوبیه. من خودم هم همینو گرفتم یه ماه پیش. توی سیستم پیشنهادی همین درگون ایج هم همین کارت رو پیشنهاد داده!