شایعه: Blu-ray به Xbox 360 می آید
توسط john.Marston در ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

پس ما چیکار کنیم. این تبلیغ رسیستنس3 برای سایت از خود شرکت سازنده اش میباشد؟جواب لطفا