بازاریابی معکوس| ۴۰۴
توسط hesam_more در ۰۶ آبان ۱۳۹۳

وقتی یک محصول موفق همه برا بزرگتر نشون دادن خودشون ، خودشون رو با اون مقایسه می کنه و معمولا وقتی در حد و اندازه ی اون نیستن چندین بار بیشتر زیر سایه ی اون قرار می گیرن