لبخندی که هرگز از ذهن ها پاک نمی شود
توسط انجمن حقوق بگیران سونی در ۱۵ مهر ۱۳۹۰

کجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارفتی یو ما رو تنها گذاشتی :( :( :( :( :( :( :( گریه کنید برادرا راراراران :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

موردی پیدا نشد.