نمرات Assassin’s Creed Unity منتشر شد
توسط emidy در ۲۰ آبان ۱۳۹۳

از بین اسسینسا میشه گفت اسیسین 1 و 3 و بلک فلگ رازیم بقیه باد فنان از یونتیم از فضا و جوش حال نمیکنم ولی تابازیش نکنم نمیشه گفت

موردی پیدا نشد.